அரசியல் அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் 24/12/2020: குப்பைக்கு கட்டணம் பெறும் சென்னை மாநகராட்சியின் அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் 24/12/2020: குப்பைக்கு கட்டணம் பெறும் சென்னை மாநகராட்சியின் அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் 24/12/2020: குப்பைக்கு கட்டணம் பெறும் சென்னை மாநகராட்சியின் அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்
அரசியல் அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: மினி கிளினிக்குகளில் அவுட்சோர்சிங் முறை என்பது தனியார் நிறுவனங்கள் லாபம் ஈட்டவே உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: மினி கிளினிக்குகளில் அவுட்சோர்சிங் முறை என்பது தனியார் நிறுவனங்கள் லாபம் ஈட்டவே உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்!

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: மினி கிளினிக்குகளில் அவுட்சோர்சிங் முறை என்பது தனியார் நிறுவனங்கள் லாபம் ஈட்டவே உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்
அரசியல் அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எளிதான வர்த்தகம் செய்வதற்கான சீர்த்திருத்தம் தமிழக பொருளாதாரத்தை மீளமுடியாத நெருக்கடியில் தள்ளி விடும் உள்ளிட்ட 7 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எளிதான வர்த்தகம் செய்வதற்கான சீர்த்திருத்தம் தமிழக பொருளாதாரத்தை மீளமுடியாத நெருக்கடியில் தள்ளி விடும் உள்ளிட்ட 7 அறிக்கைகள்

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எளிதான வர்த்தகம் செய்வதற்கான சீர்த்திருத்தம் தமிழக பொருளாதாரத்தை மீளமுடியாத நெருக்கடியில் தள்ளி விடும் உள்ளிட்ட 7 அறிக்கைகள்
அரசியல் அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: சீருடைப் பணியாளர் தேர்வில் தமிழ்வழி இடஒதுக்கீடு அளிக்க வேண்டும், தப்லிக் ஜமாஅத் மீது அவதூறு பரப்பியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: சீருடைப் பணியாளர் தேர்வில் தமிழ்வழி இடஒதுக்கீடு அளிக்க வேண்டும், தப்லிக் ஜமாஅத் மீது அவதூறு பரப்பியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அறிக்கைகள்

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: சீருடைப் பணியாளர் தேர்வில் தமிழ்வழி இடஒதுக்கீடு அளிக்க வேண்டும், தப்லிக் ஜமாஅத் மீது அவதூறு பரப்பியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அறிக்கைகள்
அரசியல் அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: IIT இடஒதுக்கீட்டை அழிக்க சதி, மீனவர்களை மீட்க வேண்டும், அதானியை கைவிட முடியுமா உள்ளிட்ட 8 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: IIT இடஒதுக்கீட்டை அழிக்க சதி, மீனவர்களை மீட்க வேண்டும், அதானியை கைவிட முடியுமா உள்ளிட்ட 8 அறிக்கைகள்!

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: IIT இடஒதுக்கீட்டை அழிக்க சதி, மீனவர்களை மீட்க வேண்டும், அதானியை கைவிட முடியுமா உள்ளிட்ட 8 அறிக்கைகள்
அரசியல் அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: அம்பானி-அதானி பொருட்கள் புறக்கணிப்பு இயக்கம், சென்னையில் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: அம்பானி-அதானி பொருட்கள் புறக்கணிப்பு இயக்கம், சென்னையில் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்.

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: அம்பானி-அதானி பொருட்கள் புறக்கணிப்பு இயக்கம், சென்னையில் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்
அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எட்டுவழிச் சாலையை வரவேற்ற அமைச்சருக்கு கண்டனம், ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு நிதி இல்லை உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எட்டுவழிச் சாலையை வரவேற்ற அமைச்சருக்கு கண்டனம், ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு நிதி இல்லை உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எட்டுவழிச் சாலையை வரவேற்ற அமைச்சருக்கு கண்டனம், ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு நிதி இல்லை உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்