வகுப்புவாதத்துக்கு எதிராக “எனக்கு உயிர் இருக்கும் வரை என் நாவினால் அடித்து விரட்டுவேன்” என்ற தா.பாண்டியன் குறித்து தலைவர்கள்

இந்திய கம்னியுஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தா.பாண்டியன்  பொதுவுடைமை இயக்கத்திற்கும், தமிழ்நாட்டின் பொது வாழ்விற்கும், இலக்கிய உலகத்திற்கும், ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பு ஆகும். தம் வாழ்நாள் முழுமையும், பொதுவுடைமைக் கொள்கைக்காகத் தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டு…

மேலும் பார்க்க வகுப்புவாதத்துக்கு எதிராக “எனக்கு உயிர் இருக்கும் வரை என் நாவினால் அடித்து விரட்டுவேன்” என்ற தா.பாண்டியன் குறித்து தலைவர்கள்
தா.பாண்டியன்

தா.பாண்டியன் 5 தலைப்புகளில் பேசிய 5 முக்கிய காணொளிகள்

தா.பாண்டியன் 5 தலைப்புகளில் பேசிய 5 முக்கிய காணொளிகள்

மேலும் பார்க்க தா.பாண்டியன் 5 தலைப்புகளில் பேசிய 5 முக்கிய காணொளிகள்