பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தில் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்கபடுகிறதா?

தேர்தல் அரசியலில் சின்னம் என்பது ஒரு கட்சிக்கு வாக்கு சேகரிப்பதில் மிக முக்கிய பாத்திரம் வகிக்கிறது. மக்கள் வாக்கு சாவடியில் வேட்பாளரின் பெயரை விட சின்னத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். ஒரு பொருளை விளம்பரம் செய்யும்…

மேலும் பார்க்க பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தில் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்கபடுகிறதா?