2020 சிறந்த மனிதர்கள்

2020-ம் ஆண்டின் தலைசிறந்தவர்கள்

இந்த பூமிப்பந்தின் அனைத்து மக்களையும் வீட்டிற்குள்லேயே முடக்கிப் போட்டது 2020. இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட பல்வேறு அனுபவங்கள் நினைவில் மறக்கவியலாத தடங்களை பதித்து சென்றிருக்கிறது 2020. இப்படியான இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் எழுந்துநின்றது மனிதாபிமானம். நம்பிக்கையின் கீற்றுகள் தன்னுடைய கதிர்களை பரப்பி மனிதர்களின் உள்ளத்தில் ஏதோவொரு சாதகமான ஆற்றலை எழச்செய்தன. அவற்றின் பன்முகங்களின் தொகுப்பே இந்த ‘2020ம் ஆண்டின் தலை சிறந்தவர்கள்’ தொகுப்பு.

மேலும் பார்க்க 2020-ம் ஆண்டின் தலைசிறந்தவர்கள்