பெகாசஸ்

பெகாசஸ் மூலம் கொலை செய்ய முடியுமா? – சத்தியராஜ் குப்புசாமி

பெகாசஸ் உளவு செயலி மூலம் உலக அளவில் என்னென்ன நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன? என்னென்ன நிகழ்த்தப்பட முடியும் என்பது பற்றிய விரிவான அலசல்.

மேலும் பார்க்க பெகாசஸ் மூலம் கொலை செய்ய முடியுமா? – சத்தியராஜ் குப்புசாமி