வேலை வழங்கக்கோரி தூய்மை பணியாளர்களின் போராட்டம் !

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியில் சென்னை மாநகராட்சியிலுள்ள சில மண்டலங்களின் துப்புரவுப் பணி வெளிநாட்டு நிறுவனமான ஸ்மித், ஹென்ரோ உள்ளிட்ட தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக சென்னை மாநகராட்சியில் துப்புரவு…

மேலும் பார்க்க வேலை வழங்கக்கோரி தூய்மை பணியாளர்களின் போராட்டம் !