மருத்துவர் கு.சிவராமன்

கொரோனா காலம்: கர்ப்பிணிகள் மற்றும் கைக்குழந்தை தாய்மார்களுக்கு சித்த மருத்துவர் சிவராமன் அளிக்கும் 10 விளக்கங்கள்

இச்சுழலில் கருத்தரித்த மகளிர் இடையே பாலூட்டும் மகளிரிடையே பல கேள்விகள். தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமா? எனக்கு வந்திருக்கும் கோவிட் என் வயிற்றுக்குள் இருக்கும் சிசுவைத் தாக்குமா? நானெடுக்கும் மருந்துகள் என் சிசுவின் எதிர்கால வாழ்வை ஏதெங்கிலும் பாதிக்குமா? இந்த சமயத்தில் கருத்தரிக்கலாமா வேண்டாமா? என பல கேள்விகள்.

மேலும் பார்க்க கொரோனா காலம்: கர்ப்பிணிகள் மற்றும் கைக்குழந்தை தாய்மார்களுக்கு சித்த மருத்துவர் சிவராமன் அளிக்கும் 10 விளக்கங்கள்