மரண தண்டனை

மரண தண்டனையை ஒழித்தது கசகஸ்தான் நாடு

ஐ.நாவின் சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச உடன்படிக்கையின் (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) இரண்டாவது விருப்ப நெறிமுறையில் (Second Optional Protocol) கசகஸ்தான் நாடு கையெழுத்திட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் பார்க்க மரண தண்டனையை ஒழித்தது கசகஸ்தான் நாடு