டிராக்டர் பேரணி விவசாயிகள்

நீதிமன்றம் அமைத்த குழுவின் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க மாட்டோம்; அடுத்தகட்டத்தை நோக்கி நகரும் விவசாயிகள் போராட்டம் – இந்த வார அப்டேட்ஸ்

நீதிமன்றம் அமைத்த குழுவின் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க மாட்டோம்; அடுத்தகட்டத்தை நோக்கி நகரும் விவசாயிகள் போராட்டம் – இந்த வார அப்டேட்ஸ்

மேலும் பார்க்க நீதிமன்றம் அமைத்த குழுவின் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க மாட்டோம்; அடுத்தகட்டத்தை நோக்கி நகரும் விவசாயிகள் போராட்டம் – இந்த வார அப்டேட்ஸ்
விவசாயிகள்

கடும் குளிரிலும் உறுதி குறையாத விவசாயிகள் போராட்டம்; இந்த வார அப்டேட்ஸ்

கடும் குளிரிலும் உறுதி குறையாத விவசாயிகள் போராட்டம்; இந்த வார அப்டேட்ஸ்

மேலும் பார்க்க கடும் குளிரிலும் உறுதி குறையாத விவசாயிகள் போராட்டம்; இந்த வார அப்டேட்ஸ்
விவசாயிகள் போராட்டம்

எங்களுக்கு உணவை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். பேச்சுவார்த்தையின் போது அரசின் விருந்தை மறுத்த விவசாயிகள்: டெல்லி போராட்ட அப்டேட்ஸ்

பேச்சுவார்த்தையில் அரசின் விருந்தை மறுத்து, உணவை தாங்களே கொண்டுவந்து சாப்பிட்ட விவசாயிகள்: டெல்லி போராட்ட அப்டேட்ஸ்

மேலும் பார்க்க எங்களுக்கு உணவை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். பேச்சுவார்த்தையின் போது அரசின் விருந்தை மறுத்த விவசாயிகள்: டெல்லி போராட்ட அப்டேட்ஸ்