வெறுப்பை காட்டுவதாலோ அச்சுறுத்தல்கள் செய்வதாலோ ஒருபொழுதும் விவசாயிகளுக்கான ஆதரவு மாறாது

தில்லி காவல்துறை முதல் தகவல் அறிக்கையை தாக்கல் செய்ததாக வெளியான தகவல்களுக்குப் பிறகும் விவசாயிகளின் போராட்டங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாக ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் கிரெட்டா தன்பெர்க் வியாழக்கிழமை மீண்டும் கருத்து தெரிவித்து உள்ளார். “நான்…

மேலும் பார்க்க வெறுப்பை காட்டுவதாலோ அச்சுறுத்தல்கள் செய்வதாலோ ஒருபொழுதும் விவசாயிகளுக்கான ஆதரவு மாறாது