மதுரை ஆதினத்தின் ஐந்து முக்கிய காணொளிகள்

தமிழ்நாட்டின் மிகத்தொன்மையான சைவ சமய திருமடங்களில் மதுரை ஆதீன மடமும் ஒன்றாகும். இது திருஞானசம்பந்தரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இந்த மடத்தின் 292-வது ஆதீனமாக அருணகிரிநாதர் இருந்து வந்தார். சுவாசப் பிரச்சினையால் அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த…

மேலும் பார்க்க மதுரை ஆதினத்தின் ஐந்து முக்கிய காணொளிகள்