சேகுவேரா, பிடல் கேஸ்ட்ரோ போன்ற புரட்சியாளர்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்த ஹொசே மார்த்தி

ஹொசே மார்த்தி பிறந்த நாள் சிறப்பு பதிவு “புரட்சிகர கால கட்டத்தில் எல்லாமும் புரட்சித்தீயில் ஆகுதி ஆக வேண்டும் கலை ஆயினும் கூட!”   மார்த்தி ஹோசே மார்த்தி, கியூபா ஸ்பானிய ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான…

மேலும் பார்க்க சேகுவேரா, பிடல் கேஸ்ட்ரோ போன்ற புரட்சியாளர்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்த ஹொசே மார்த்தி