2000 ரூபாய் தடை

2000 ரூபாய் நோட்டு தடை! உண்மையான பின்னணி என்ன?

2000 ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கை மூலம் கருப்புப் பணத்தை ஒழிக்க முடியுமா? விளக்குகிறது இக்காணொளி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *