மஹ்மூத் தர்வீஷ்

வார்த்தைகளை ஆயுதமாகக் கூர்தீட்டிய பாலஸ்தீனக் கவிஞன் மஹ்மூத் தர்வீஷ்

பாலஸ்தீனக் கவிஞர் மஹ்மூத் தர்வீஷ் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு எழுதப்பட்ட சிறப்புப் பதிவு.

மேலும் பார்க்க வார்த்தைகளை ஆயுதமாகக் கூர்தீட்டிய பாலஸ்தீனக் கவிஞன் மஹ்மூத் தர்வீஷ்