தூங்கும் கட்சிகள்

நடுவுல கொஞ்சம் கட்சியக் காணோம்! தேர்தலின் போது மட்டுமே ஆக்டிவ் ஆகும் 5 கட்சிகள்!

ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும் தேர்தலில் மட்டும் கலந்துகொண்டு, அடுத்த தேர்தல் வரும்வரை காணாமல் போகும் ஐந்து கட்சிகளின் பட்டியல் இங்கே:

மேலும் பார்க்க நடுவுல கொஞ்சம் கட்சியக் காணோம்! தேர்தலின் போது மட்டுமே ஆக்டிவ் ஆகும் 5 கட்சிகள்!