பொங்கல்

பொங்கலை சங்கராந்தியாக மாற்றும் சதியை திராவிட இயக்கம் முறியடித்த வரலாறு

மகா சங்கராந்தி வாழ்த்து என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி சுவரொட்டி ஒட்டி இருக்கிறது. நம்ம வீட்டு பொங்கல் என்று பஞ்சு பொங்கலை குஷ்புவும், எல்.முருகனும் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ், தமிழர் என்று சொன்னாலே ஒவ்வாத ஆர்.எஸ்.எஸ்-காரர்களும் இன்று அரசியல் காரணங்களுக்காக தமிழர் திருநாளைக் கொண்டாடத் துவங்கியிருக்கிறார்கள். ஆனால் வரலாற்றில் இந்த பொங்கல் ஒரு தேசிய இன திருவிழாவாக மாற்றப்பட்டு முன்னிறுத்தப்பட்டது திராவிட இயக்கத்தால் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை.

மேலும் பார்க்க பொங்கலை சங்கராந்தியாக மாற்றும் சதியை திராவிட இயக்கம் முறியடித்த வரலாறு