பாரதிதாசன் காதல் கவிதைகள்

பாரதிதாசனும் காதலும்!

புரட்சிக் கவிதைகள் மட்டுமல்ல, பாரதிதாசன் அவர்களின் காதல் கவிதைகளும் மிக முக்கியமானவை. அதிகம் பேசப்படாத பாரதிதாசன் அவர்களின் காதல் கவிதைகளைப் பற்றிய பார்வை.

மேலும் பார்க்க பாரதிதாசனும் காதலும்!