திராவிட தளபதி சர்.ஏ.டி.பன்னீர் செல்வம்

சர் ஏ.டி.பன்னீர் செல்வம்  நினைவு நாள் சிறப்பு பதிவு திருவாரூர் அருகில் உள்ள செல்வபுரத்தில் 1888ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம்  1 ஆம் நாள் தாமரைச்செல்வம் – ரத்தினம் அம்மையாருக்கும் மகனாக  பிறந்தார் சர்…

மேலும் பார்க்க திராவிட தளபதி சர்.ஏ.டி.பன்னீர் செல்வம்