திமுக அமைச்சர்கள்

முதல் முறையாக அமைச்சராகும் 15 அமைச்சர்கள் – அறிமுகம்

முதல் முறையாக அமைச்சராகும் 15 அமைச்சர்கள் – அறிமுகம்

மேலும் பார்க்க முதல் முறையாக அமைச்சராகும் 15 அமைச்சர்கள் – அறிமுகம்
திமுக அமைச்சரவை

திமுக ஆட்சியின் அமைச்சர் பட்டியல் வெளியானது; யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

மொத்தம் 34 பேர் அமைச்சர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஏற்கனவே முந்தைய திமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த 14 பேருக்கு மீண்டும் அமைச்சராகும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பார்க்க திமுக ஆட்சியின் அமைச்சர் பட்டியல் வெளியானது; யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?