பொதியவெற்பன் நாஞ்சில் நாடன்

சற்சூத்திர நாஞ்சில்நாடனின் சனாதன அகமலம்: 1 – வே.மு. பொதியவெற்பன்

சற்சூத்திர நாஞ்சில்நாடனின் சனாதன அகமலம்: 1 – வே.மு. பொதியவெற்பன்

மேலும் பார்க்க சற்சூத்திர நாஞ்சில்நாடனின் சனாதன அகமலம்: 1 – வே.மு. பொதியவெற்பன்
கி.ராஜநாராயணன்

தீராத இழப்பு…கரிசல் மண்ணின் கதைசொல்லி கி.ரா மறைந்தார்

இன்றைய நாள் இப்படி விடிந்திருக்க தேவையில்லை. தமிழ் இலக்கிய உலகின் மாபெரும் இழப்பாக தமிழின் இணையற்ற கதைசொல்லி, கரிசல்காட்டு இலக்கியங்களின் முன்னத்தி ஏர் ‘கி.ரா’ என்று சுருக்கமாக எல்லோராலும் விளிக்கப்படும் கி.ராஜநாராயணன் (பிறப்பு: 1922) மறைந்திருக்கிறார்.

மேலும் பார்க்க தீராத இழப்பு…கரிசல் மண்ணின் கதைசொல்லி கி.ரா மறைந்தார்