வைத்யா ராஜேஷ் கோடேச்சா

இந்தி தெரியாதவர்களை வெளியேற சொன்ன ஆயுஷ் அமைச்சக செயலாளர்; கொதித்தெழுந்த தமிழ்நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள்

“இந்தி தெரியாத நபர்கள் கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறவும்” என்று மத்திய அமைச்சக செயலாளர் ஒருவர் கூறியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் பார்க்க இந்தி தெரியாதவர்களை வெளியேற சொன்ன ஆயுஷ் அமைச்சக செயலாளர்; கொதித்தெழுந்த தமிழ்நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள்